Valikko Sulje

anna-maija-koskenlahti-osuuskunta-ponteva

Yhteystiedot:

Puhelin: 040 588 4794
Sähköposti: am.koskenlahti@gmail.com

  • Tiedoituspalvelut ja sisällöntuotanto.
  • Freelancer-kirjoittaminen yrityksille ja lehtiin.
  • Ammatillisen opettajan tehtävät; keikkaluontoiset, tuntiperusteiset
  • Ryhmänohjaus; (lyhytkurssit)
  • Kouluttajan työt
  • Mahdollisesti sosiaalialan työt: (esim. hankesuunnitelmien teko, yksilövalmennus tms.).

Koulutus:

Ammatillinen opettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, 60 opintopistettä, 14.5.2012.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi ylempi AMK, Sosiaali- ja terveyspalvelujen moniammatillisen johtamisen ja kehittämisen asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 90 opintopistettä, 21.6.2010. Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK, sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehto, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 140 opintoviikkoa, 17.12.1999.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, suuntautumisena hoito ja huolenpito eri toimintaympäristöissä, Keski-Suomen Terveydenhuolto-oppilaitos, 21.12.1995.

Ylioppilas, Saarijärven lukio, 4.6.1994.

Muu koulutus:

IMBA ja MELBA –työkyvynarviointien menetelmäkoulutus, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, marraskuu 2007–huhtikuu 2008.

Ryhmänohjaajan erikoistumisopinnot, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, (20 ov), 2002.

SPR:n Oman elämän valtias -koulutusohjelman kouluttajakurssi, 2000.

Työkokemus:

Toimittaja, Maakunnan Sanomat Oy/Sampo-lehti. 24.5.2012.–31.12.2013.

Äidinkielen, terveystiedon sekä taide- ja kulttuurin päätoiminen tuntiopettaja, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ luonnonvara-ala, 1.9.2011–31.5.2012.

Hankevetäjä, Myrskyn jälkeen esiselvityshanke, Maaseutukehitys ry, 1.3.–30.6.2011. Asta ja Veera -myrskyjen tuhoista kärsineiden metsätilallisten haastattelututkimus Konneveden ja Hankasalmen alueella.

Sivutoiminen äidinkielen tuntiopettaja, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä / luonnonvara-ala, 25.10.2010–23.5.2011.

Kouluttaja, Arffman Consulting Oy, 3.5.–29.6.2010 Nuorten oppisopimukseen ohjaava koulutus.

Projektipäällikkö, Arki rules -hanke, Suomenselän Sateenkaari -säätiö, 1.5.2007–30.6.2010. Pitkään työttömänä olleiden ja osatyökykyisten työnhakijoiden työllistymisen ja työkyvyn edistäminen, ryhmä- ja yksilöohjaus.

Työnsuunnittelija, Suomenselän Sateenkaari-säätiö, 1.1.2007–30.4.2007. Säätiön valmennuspalveluista vastaaminen.

Työvalmentaja, Työvalmennus ja Seututyö -projektit, Suomenselän Sateenkaari-säätiö, 8.1.2001–31.12.2006. Yksilö- ja ryhmävalmennusta, eläke-edellytysten selvittelyä, verkostoyhteistyötä.

10-luokan ohjaava opettaja, Saarijärven kaupunki 4.9.2000–7.1.2001. Oppilaiden opetus ja ohjaus, työelämään tutustuttaminen. Sosiaaliohjaaja, Saarijärven kaupunki/ nuorten työpaja Polarnet, 6.3.2000 –3.9.2000 ja 7.6.1999–31.7.1999. Pajanuorten elämänhallinnan kokonaisvaltainen tukeminen. Muu työkokemus:

Luoteisen Keski-Suomen Viestintä Oy / Saarijärveläinen – lehti, freelancetoimittaja, elokuu 2009 – joulukuu 2011.

Cupooli – kulttuurin rahoituspooli – projektin projektiavustaja, Saarijärven kaupunki, huhti – toukokuu sekä heinä – elokuu 2007.

Tuntiopettaja, Kansalaisopiston teatteri-ilmaisun ryhmä, Saarijärven kaupunki, 2000 – 2004. Lasten teatteri-ilmaisu sekä kehitysvammaisten ilmaisutaito.

Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen työntekijä maaliskuu – toukokuu 1999, AZC Bonkevaart, Leeuwarden, Hollanti (opiskelijavaihto)